A népviseleti kiállítás katalógusa


Bánáti román férfiviselet

Tájegység: Román
Régió: Bánát

Pamutos vászonból készült, a nyakán, a gombozás mellett, a vállán és a kézelőjén hímzett, vállban és a kézelőben ráncolt inget visel. Az ing felett hímzett és színes gyapjúbojtokkal teljesen telerakott bőrmellény. Az öltözetet zsinórozást utánzó színes hímzéssel díszített gyapjúharisnya és csizma egészíti ki.


Bánáti népviselet az 1930-as években.

Marótlakai román viselet

Tájegység: Román
Régió: Marótlaka

Az öltözet pamutos vászonból készült ingből, szoknyából és kötényből áll. Az ing sűrű ráncba fogott kézelője és az ingujj hosszanti irányban, továbbá az ing nyaka és mellrésze fekete hímzéssel díszített. A kötény alja vízszintes irányban az ingével azonos hímzéses.


Marótlakai népviselet az 1920-as években.

Malomszegi román menyasszonyi viselet

Tájegység: Román
Régió: Malomszeg

Fehér pamutos vászonból készült, két részből álló menyaszszonyi ruha, mindkét része flitterdíszítéssel. Az ing álló nyakú, mellrészén függőlegesen flittersorok díszítik, karján és kézelőjén flitterdíszek. Szoknyája derékban lerakott, alján flitteres. A szoknya előtt színes, horgolt szélű, fekete gyapjú alapon vízszintes hímzéssel díszített katrinca.


Malomszegi népviselet az 1910-es években.

Máramarosszigeti román férfiviselet

Tájegység: Román
Régió: Máramarossziget

Fején sűrű gyöngyhímzéssel díszített szalmakalap. Pamutos vászonból készült, egybeszabott, hosszú férfiinget visel, amely a nyakán és mellrészén gyöngyökkel dúsan hímzett. Az ing derekát gyöngyös hímzett öv szorítja le. Fehér gyapjúharisnya egészíti ki az öltözetet. Lábán bocskor.


Máramarosszigeti népviselet az 1930–40-es években.

Máramarosszigeti román legény viselete

Tájegység: Román
Régió: Máramarossziget

Fején kis szalmakalapra gyapjúhímzéses és gyöngyös díszítést varrtak, a karima nélküli kalap teljes felületén. Oldalt kis színes gyapjúpompon és mellé tűzött zergetoll. Hosszú fehér lenvászon ing, gallérja sárga-barna gyöngyös, derekán széles öv. Combközépig érő mellénye színes bőrrátétes, apró tükörbetétes, csizmanadrágja fekete gyapjú. Csizmaszára egyenes, gombos és zsinóros díszítéssel.


Máramarosszigeti népviselet az 1920-as években.

Gyimesi csángó férfiviselet

Tájegység: Csángó
Régió: Gyimes

Fején fekete posztókalap. Pamutos vászonból készült hosszú férfiinget visel. Nyakán színes gyöngyhímzés, vállán, ujján és alján sárga pamuthorgolás. Széles bőröv fogja le derékban az inget. Az ing felett fekete gyapjúhímzéses bőrmellény. Az ing alatt szűk szárú vászonnadrág és lábán kapcára vett bocskor.


Gyimesi népviselet, 1920-tól napjainkig is viselik.

Arad megyei cigány asszonyviselet

Tájegység: Román
Régió: Arad megye

Fején színes kasmírkendő. Selyem anyagból készült blúzt és selyem anyagból készült, sűrűn ráncolt, fehér csipkével díszített szoknyát visel. A szoknya előtt a szoknya anyagával egyező anyagból készült, sűrűn ráncolt és az alján, valamint az oldalain fehér csipkével díszített kötény, lábán fehér bőr "szanda".


Arad megyei népviselet, 1940-től napjainkig is viselik.

Máramarosszigeti hucul leányviselet

Tájegység: Hucul
Régió: Máramarossziget

A lány fején keskeny gyöngyös párta. Ruhája derékban összeillesztett pamutos vászonból készült. Felső része piros gyapjúfonallal, térkitöltő hímzéssel széles sávokban hímzett, ujja vége horgolt fodros. A ruha derék alatti része hosszanti irányban fekete folyómintával hímzett. A szoknya felett horgolt szélű, sokszínes, farkasfogas, ezüst zsinór- és pántlikadíszítéses, kétoldalt nyitott felsőszoknya.


Máramarosszigeti népviselet az 1920–30-as években.

Avassági román legény ünnepi viselete

Tájegység: Román
Régió: Avasság

Fején kis szalmakalap, karimája fejhez simuló, inge álló nyakú, lefelé bővülő, nyak- és ingaljhímzése pirosszürke, sárga-zöld, szőttes mintát utánzó, derekán széles szövött színes öv, ingén házilag szövött kabátka, színes csíkozással, vállán kenyérszenteléshez vitt kenyér tartására kis gyapjútarisznya. Bő szárú gatyája anyagában és mintájában az ingével azonos, lábán kapca és bocskor.


Avassági népviselet az 1920–30-as években.

Nagycsűri szász viseletNagycsűri

Tájegység: Szász
Régió: Nagycsűr

Pamutos vászonból készült fehér ing, nyakán és ujján darázsolt díszítés. Vállon gombolással záródó gyapjúmellénye színes hímzéses, monogramos. Szoknyája piros sűrűn szedett selyem. Köténye fehér gyolcs, alján pamut csipkedíszítés, felette a kötény teljes szélességében sárga hímzés, a tulajdonos neve és dátum.


Nagycsűri népviselet 1911-ben.