A népviseleti kiállítás katalógusa


Acsai ünnepi viselet

Tájegység: Palóc
Régió: Acsa

Blúza fekete klott anyagból készült, ún. testálló, kézimunkával, virághímzéssel díszített. Szoknyája fekete klott anyagból készült, amely a gyárilag készült virághímzés díszítményt utánozva kézimunkával, ún. bimbós virághímzéssel gazdagon díszített.


Acsai népviselet az 1930-as években.

Bánki ünnepi viselet

Tájegység: Palóc
Régió: Bánk

A blúz ráncolt toldalékkal kiegészített, kézimunkával, virághímzéssel díszített. Ujja és eleje bársonnyal szegett. A szoknya klott anyagból készült, sűrűn ráncolt, gyárilag készült virághímzéses virágdíszítményt utánozva kézimunkával, ún. bimbós virág hímzéssel gazdagon, sűrű sorokban díszített. Alja bársonnyal szegett.


Bánki népviselet az 1930-as években.

Herencsényi ünnepi viselet

Tájegység: Palóc
Régió: Herencsény

Pamutos vászonból készült a könyök felett sűrűn ráncba fogott, a kézelőn váltakozó színű fonallal keresztszemes hímzéssel díszített ingváll, és fekete szatén egyesvirágú pruszlik. A szoknya lángszín brokátból készült, derékban ráncolt. A szoknya előtt fekete klott anyagból készült, kézi hímzéssel díszített kötény.


Herencsényi népviselet az 1930-as években.

Hévízgyörki ünnepi viselet

Tájegység: Palóc
Régió: Hévízgyörk

Fehér gyolcs, az ujján kézi hímzéssel és gyári csipkével díszített ingváll. Zöld egyesvirágú szatén anyagból készült, ezüst fémcsipkével és a vállán lerakott piros dabas szalaggal díszített pruszlik. Zöld alapon fekete síkos, sűrűn ráncolt posztószoknya, az alján piros posztóval szegve.


Hévízgyörki népviselet az 1920-as években.

Hollókői újmenyecske ünnepi viselete

Tájegység: Palóc
Régió: Hollókő

Haja kétoldalt kettéválasztva és semerítve hátravezetve. Fején két részből álló újmenyecske főkötő, amelynek alsó része berakott gyolcs között színes gyöngyökkel díszített, felső része a menyasszonyi koszorú. Ingválla pamutos vászon, a kézelőjén színes keresztszemes hímzéssel, a könyök felett szorosan sűrű ráncba fogva. Színes brokátból készült, sűrűn szedett szoknyát és lajbit visel, a szoknya előtt fekete anyagból készült, ráncolt és színes gyapjúhímzéssel és fémrojttal díszített kötényt, "szakácskát" visel.


Hollókői népviselet az 1930-as években.

Boldogi újmenyecske viselet

Tájegység: Palóc
Régió: Boldog

Haja brekocsba fogva, fején a lakodalom utáni első és egyetlen vasárnap viselt fátyolos konty. Gyolcs ingvállának ujja keményített és ránc alapján berakott, megkötője színes pántlika. Az ingváll felett brokátlajbit visel, szoknyája kötény nélküli fehér gyolcs, aprón ráncolt szoknya, amely a menyasszonyi szoknyája is volt. A szoknya előtt színes tarka pántlikadísz. Nyakában csontra keményített gyolcs anyagból készült, slingolt fodros kendő.


Boldogi népviselet az 1920-as években.

Rimóci leány nagyünneplő viselete

Tájegység: Palóc
Régió: Rimóc

Haja hátrafésülve copfba fonva, pántlikával díszítve. Bő csipkés ingvállat visel, brokátlajbival. Vállkendője fehér lyukhímzésű gyolcs, szélén öt tűvel készített cérnahorgolásos, úgynevezett "tóth" csipke. Csontra keményített vasalt alsószoknyái felett brokát, csak derékban ráncolt szoknya. Köténye fekete szatén, sűrűn szedett kecele, alján és szélein zöld margitszalag.


Rimóci népviselet az 1930-as években.

Dorogházi legényviselet

Tájegység: Palóc
Régió: Dorogháza

Mesterkés és bossókás díszítéses vászoninge felett zsinórdíszítéses, pirossal szegett, sujtásgombos kék posztóból készült mellény. Inge kitéve lapos ráncba szedett, rojtos vászon bő-gatyájára. Lábán kemény szárú csizma.


Dorogházi népviselet az 1920–30-as években.

Dorogházi újmenyecske nagyünneplő viselete

Tájegység: Palóc
Régió: Dorogháza

Haja a fejtetőn kettéválasztva, semerítve és hátravezetve. A fején a fejtetőt eltakaró ezüstgyöngyökkel díszített puha főkötő, ez elé került az újmenyecske főkötő fehér rakott csipkéből készült és gyöngybefűzéssel díszített alsó rakat része, és fölé került a keménypapírra applikált rakott selyemszalaggal díszített aranycsipke, amely hátul kétágú színes pántlika lenyújtóban végződik. Öltözete aprón ráncolt, pántlikával díszített lángszín selyemszoknya, bő dupla fodrú ingváll, fekete bőkötény, kecele és színes rojtos kasmír nyakbavaló kendő. Lábán spanglis cipő.


Dorogházi népviselet az 1930-as években.

Szomolyai menyecskeviselet

Tájegység: Palóc
Régió: Szomolya

Haja a fejtetőn kettéválasztva és a fül felett semerítve hátravezetve. Fején keménypapírból készült, zöld kasmír anyaggal fedett, fehér csipkéből készült puha főkötőre erősített menyecsketok. Öltözete fekete nagyrózsás kasmírból készült, lapos ráncokba szedett szoknyából, ugyanilyen anyagból készült fehér csipkével és ezüst síkokkal díszített pruszlikból, valamint fehér gyolcsból készült, ujjain gyári csipkével és színes pántlikával díszített ingvállból áll. A szoknya előtt fekete selyemből készült, színes pántlikával és arany síkokkal díszített kötény, a kötény előtt piros menyecskeszalag.


Szomolyai népviselet az 1930-as években.